รูปแบบการลงทุน

โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน & จ่ายบิลออนไลน์

EIT PAYPOINT  ราคา 6,900 บาท

แพ็คเก็จ ไปรษณีย์เอกชน & จ่ายบิลออนไลน์

 ราคา 9,900 บาท

แพ็คเก็จ ไปรษณีย์เอกชน & จ่ายบิลออนไลน์

 ราคา 19,900 บาท

แพ็คเก็จ ไปรษณีย์เอกชน & จ่ายบิลออนไลน์

 ราคา 26,900 บาท

แพ็คเก็จ ไปรษณีย์เอกชน & จ่ายบิลออนไลน์

 ราคา 39,900 บาท

แพ็คเก็จ ไปรษณีย์เอกชน & จ่ายบิลออนไลน์

 ราคา 59,900 บาท

แพ็คเก็จ ไปรษณีย์เอกชน & จ่ายบิลออนไลน์

 ราคา 89,900 บาท

แพ็คเก็จ ไปรษณีย์เอกชน & จ่ายบิลออนไลน์

 ราคา 169,900 บาท