วิธีลบโปรแกรมออกจากเครื่อง อย่างถูกต้อง Windows 7/8.1/10

วิธีลบโปรแกรมออกจากเครื่อง อย่างถูกต้อง Windows 7/8.1/10

 https://youtu.be/mRS6QK_hBDk