ข้อสงสัยเรื่อง เอเชียประกันภัย

ค่าเนียม
ตอบ
ปัจจุบัน. ผู้ที่ถือบัตรตัวแทน
หรือ นายหน้า. จะต้อง. อบรม ต่อ บัตร
ปีละ 1 ครั้ง. 3. ปี. ติดต่อกัน
หลังจากสอบบัตร. นายหน้า หรือตัวแทน.
จะต้อง อบรม. ต่อบัตรปีละ 1. ครั้ง. ครับ
คือ อบรบ. ครั้งที่1. อบรมครั้ง ที่2.
อบรม ครั้งที่3.
หลังจากนั้น. อบรม ครั้ง. ที่4. 5. ปี. อบรม. 5. ปี 1. ทครี้งครับ เก็บชั่วโมง ครับ

สมัครสมาชิก

การคิด ค่าคอม พรบ. และประกัน.
ตอบ
การคิด ค่าคอม พรบ. และประกัน.
คิดจากเบี้ย. สุทธิยังไม่รวม. ภาษี.
เช่น พรบ. เบี้ย. ไม่รวมภาฟษี. คือ. 600.
เบี้ยรวมภาษี. 645. ครับ
เอาเบี้ย. สุทธิ 600. ตั้ง. และคูณด้วย. คอม. เช่น. 25%. =. คอม. – ภาษี 10%. ตัวแทน. ที่มีบัตร. ตัวแทน.
ตรอ. บัตร

ตัวแทนมีมีนายหน้า. หัก ภาษี. 5%

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ