พ.ร.บ. รถยนต์ราคาเท่าไหร่?

ประเภทของรถยนต์ประมาณค่าใช้จ่ายของ พ.ร.บ.
(บาท)
รถยนต์ นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง)645.21
รถยนต์โดยสารเกิน 7 ที่นั่ง ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รถตู้)1,182.35
รถยนต์โดยสารเกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง2,203.13
รถยนต์โดยสารเกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง    3,437.91
รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง4,017.85
รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รถปิคอัพ)967.28
รถยนต์บรรทุกเกิน 3 ตัน ถึง 6 ตัน1,310.75
รถยนต์บรรทุกเกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน1,408.12
รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน1,826.49

สมัครสมาชิกรับส่วนลด

Call Now Button