เงื่อนไขการเคลมสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ไลน์สำหรับเคลมสินค้า https://lin.ee/hQVWN2j

ไลน์ เคลมสินค้า

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

คำนิยาม

https://www.flashexpress.co.th/pact/company-agreement/

“แฟลช” และ “แฟลช เอ็กซ์เพรส”

หมายถึง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนรับพัสดุและผู้ให้บริการร่วม

“ผู้ส่งพัสดุ”

หมายถึง ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“สินค้า”

หมายถึง สิ่งของที่ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุบรรจุลงภายในบรรจุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดส่งพัสดุ กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“บรรจุภัณฑ์”

หมายถึง บรรจุภัณฑ์จะประกอบไปด้วยกล่องกระดาษ ถุงกระสอบ ลังไม้ พาเลทหรือถัง เทปกาว เชือกมัดฟาง พลาสติกแร็ปวัสดุกันกระแทก ยกเว้นสายรัดหรือที่รัดจะไม่นับเป็นบรรจุภัณฑ์

“ใบนำส่งพัสดุ”

หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ส่งพัสดุกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับมอบพัสดุจากผู้ส่งพัสดุ

มาตรฐานการส่งสินค้า

 1. ขอบเขตเงื่อนไข ขนาด และ น้ำหนักของสินค้า อ้างอิงตามเงื่อนไขบริษัท ดังนี้

    a. ขนาด:ความกว้าง ความยาว ความสูงแต่ละด้านจะต้องไม่เกิน 190 เซนติเมตร;โดยทั้งสามด้านรวมกันจะต้องไม่เกิน 400 เซนติเมตร (พื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ห่างไกลตามที่บริษัทกำหนด)

    b. น้ำหนัก:น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 100 กิโลกรัม (พื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ห่างไกลตามที่บริษัทกำหนด)

    c. หนึ่งบรรจุภัณฑ์ต่อหนึ่งหมายเลขพัสดุ

 2. ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์

    1. สินค้าที่ยังไม่มีการแพ็คบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ไม่สามารถส่งได้ (บรรจุภัณฑ์เดิมที่เป็นแพ็คเกจของสินค้านั้นๆ เช่น กล่องกระดาษ กล่องไม้ ถุงกระสอบ ไม่นับเป็นบรรจุภัณฑ์ ต้องทำการแพ็คใส่กล่องพัสดุอีกชั้น)

    2. สินค้าที่มีรูปร่างพิเศษ ไม่สามารถส่งได้  เช่น สินค้าเครื่องจักร ต้องทำการแพ็คบรรจุภัณฑ์ให้เป็นกล่องพัสดุ(สี่เหลี่ยม) หรือซองพัสดุก่อนทำการจัดส่ง

    3. สินค้าที่แตกง่าย เช่น แก้ว กระจก กระเบื้อง กรอบรูป สินค้าแต่ละชิ้นต้องห่อบับเบิ้ลกันกระแทกอย่างแน่นหนาทุกชิ้นและต้องใส่อุปกรณ์กันกระแทกในกล่องทุกด้าน เช่น โฟมกันกระแทก ให้ครบ 6 ด้าน รวมถึงมุมทั้ง 8 มุม

    4. เลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งพัสดุที่เหมาะสมแข็งแรง กันกระแทก และมีความทนทาน

    5. เลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า สัมพันธ์กับขนาดและน้ำหนัก และปิดเทปให้แน่นหนา

    6. ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์อย่างไม่ถูกวิธี เช่น การดัดแปลงสภาพบรรจุภัณฑ์ การต่อกล่อง ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับการขนส่งพัสดุที่มีขนาดเหมาะสมกับสินค้าอย่างถูกวิธี

    7. วัสดุกันกระแทก เช่น ฟองน้ำ บับเบิ้ล โฟม(รวมกล่องโฟม) เชือกมัดฟาง จะไม่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าภายนอกได้

    8. แนะนำใช้วัสดุกันกระแทกห่อหุ้มสินค้าทุกชิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สินค้าในบรรจุภัณฑ์มีการเคลื่อนย้าย หากมีสินค้าหลายชิ้นในกล่องเดียวควรมีช่องว่างระหว่างสินค้าแต่ละชิ้นเพื่อป้องกันสินค้ากระแทกกัน

    9. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องไม้ ความกว้างของไม้แต่ละชิ้นจะต้องมากกว่า 5 เซนติเมตร,ความหนามากกว่า 1.5เซนติเมตรหรือ ความหนาและความกว้างทั้งหมดรวมกันมากกว่า 3 เซนติเมตร;ทุกด้านจะต้องเชื่อมต่อกัน และระยะห่างของแถบไม้จะต้องไม่เกิน 30 เซนติเมตร

    10. สินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือขนาดใหญ่ต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้านั้นๆ และห่อหุ้มด้วยกล่องพัสดุอีกหนึ่งชั้น (กล่องซ้อนกล่อง) หากไม่มีกล่องพัสดุต้องใช้บรรจุภัณฑ์พาเลทที่มีความยาวมากกว่า 8 เซนติเมตร หรือ บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ที่มีความสูงมากกว่า 8 เซนติเมตร

    11. สินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์พาเลท ตัวสินค้าต้องไม่เกินออกมาจากพาเลท มิเช่นนั้นสินค้าอาจเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง

    12. หากมีความจำเป็นต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ซ้ำ ต้องมั่นใจว่ากล่องยังคงสภาพแข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ย และต้องทำการลอกใบเลเบลเก่า รวมถึง ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่เดิม ออกให้หมด เพื่อไม่สร้างความสับสนให้กับพนักงานขนส่ง

    13. หนึ่งกล่องต่อหนึ่งใบเลเบล ไม่สามารถนำหลายกล่องมามัดหรือพันเทปกาวรวมเป็นกล่องเดียวกันได้

    14. สินค้าประเภทต้นไม้ควรเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับต้นไม้โดยเฉพาะที่มีคุณลักษณะแข็งแรง มีโครงสร้างของกล่องกระดาษที่เหมาะสม (ไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกทุกประเภท)

    15. สินค้าประเภทผลไม้ควรเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้โดยเฉพาะที่มีคุณลักษณะแข็งแรง มีรูระบายอากาศ มีโครงสร้างของกล่องกระดาษที่เหมาะสม และห่อหุ้มสินค้าตามชนิดของผลไม้อย่างถูกต้อง

    16. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงกระสอบ ต้องเลือกกระสอบให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า  เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนัก (ไม่ใช้ถุงแบ็กกิ้งของแฟลช) โดยต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และระบุข้อมูลรหัสสาขากับเลขพัสดุไว้ที่บรรจุภัณฑ์ด้วยปากกาชนิดลบไม่ออกให้เห็นชัดเจน

หมายเหตุ : บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมอาจสร้างความเสียหายให้กับพัสดุชิ้นอื่นได้ แฟลช อาจยุติการจัดส่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับพัสดุอย่างถี่ถ้วน

ตารางดังต่อไปนี้คือ ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน หากการแพ็คบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดความเสียหายต่อพัสดุหรือทำให้พัสดุอื่นๆเสียหาย/เลอะเปื้อน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย

วิธีการและข้อแนะนำสำหรับการแพ็คสินค้าขนาดเล็ก  Flash อาจปฏิเสธรับพัสดุของท่าน หากสินค้าแพ็คไม่ถูกต้อง 

วิธีการและข้อแนะนำสำหรับการแพ็คสินค้าขนาดใหญ่

ข้อควรระวังสำหรับการแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหนักเยอะหรือรูปร่างพิเศษ  สินค้าจำพวกนี้ไม่สามารถวางทับซ้อนกันได้และไม่สามาถส่งคัดแยกโดยสายพานได้ Flash อาจปฏิเสธรับพัสดุของท่าน หากสินค้าแพ็คไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐาน

สินค้าที่มีรูปร่างพิเศษ                                                     ยางรถ

สินค้าที่เป็นกระจก                                                          สินค้าที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่                                      กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี

สินค้าลักษณะท่อ หลอด ม้วนขนาดยาว                          พรมและผ้าม้วน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งที่ต้องการส่งผลไม้สด

1. คุณสมบัติของสินค้า: การส่งสินค้าประเภทผลไม้สด ผู้ส่งควรเลือกผลไม้สดที่มีอายุสำหรับการรับประทานก่อนถึงระยะที่ผลไม้สุกเต็มที่ เนื่องจากในระหว่างการขนส่งนั้น ผลไม้สดอาจมีการคายความร้อนออกมาภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ซึ่งถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะเร่งระยะเวลาการสุกของผลไม้สดให้เร็วขึ้นและอาจทำให้ผลไม้สดเกิดการเน่าเสียได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. เงื่อนไขการบรรจุสินค้า :การบรรจุผลไม้สดลงในบรรจุภัณฑ์ก่อนนำส่งให้แฟลช ผู้ส่งจะต้องคำนึงและดำเนินการดังต่อไปนี้

   (ก) ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้ เท่านั้น และควรเลือกกล่องที่มีคุณลักษณะแข็งแรง มีโครงสร้างของกล่องที่เหมาะสมกับผลไม้สดแต่ละประเภท เนื่องจากความเสียหายของผลไม้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

    (ข) ใช้ความระมัดระวังในการจัดเรียงผลไม้สดลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยต้องไม่วางเรียงซ้อนกันในปริมาณมาก เพราะจะทำให้เกิดการกดทับ เนื่องจากผลไม้สดหลายชนิดมักมีผิวที่บอบบาง หากเกิดการสั่นสะเทือนขณะเคลื่อนย้ายหรือระหว่างขนส่งอาจทำให้ผลไม้สดเกิดริ้วรอยจากการเสียดสี จนทำให้ผิวผลไม้ช้ำหรือเปลี่ยนสีเป็นเหตุให้เกิดการเน่าเสีย หรือมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าปกติ

     (ค) สำหรับผลไม้สดที่เป็นผลเดี่ยว ขนาดกลาง โดยเฉพาะผลไม้สดที่ผิวบอบบาง หรือผลไม้สดที่มีราคาสูง และมีความเสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่าย ผู้ส่งควรใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นในเพิ่มเติม เพื่อห่อหุ้มผลไม้สดแบบชิ้นต่อชิ้น เพื่อป้องกันความเสียหายของผลไม้สดได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้ตาข่ายโฟมห่อผลไม้สดป้องกันการกระแทก การนำถุงพลาสติกมาขึ้นรูปเป็นถุง (Net Bag) หรือการใช้ถาดโฟมเพื่อป้องกันการกระแทกของผลไม้ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

3. ข้อกำหนดของน้ำหนักและขนาด : ผู้ส่งควรบรรจุผลไม้ให้เต็มพอดี ไม่แน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการกดทับกันของผลไม้ภายในกล่อง ในกรณีที่บรรจุผลไม้มาในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้ำหนักต่อกล่องเกินกว่าข้อกำหนด รวมทั้งมีการจัดวางไม่เหมาะสม เช่น มีการเรียงซ้อนทับกันหลายชั้น ทำให้สินค้าที่อยู่ด้านล่างกล่องได้รับความเสียหาย แฟลชแนะนำให้ผู้ส่งคำนึงถึงน้ำหนักและการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผลไม้สดไม่บอบช้ำ ไม่เกิดการเน่าเสียในระหว่างการขนส่ง และสินค้าของท่านจะถึงที่หมายในสภาพสมบูรณ์

**หมายเหตุ : ข้อกำหนดการจัดส่งผลไม้สด “จะรองรับสำหรับผลไม้สด ไม่รวมผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้แปรรูป” เช่น มะยงชิดลอยแก้ว วุ้นมะพร้าว เป็นต้น

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย หากพัสดุของท่านไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท

ความรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อสินค้าประเภทผลไม้สด

(1)  แฟลชจะรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีสินค้าประเภทผลไม้สดเกิดการสูญหายหรือขาดหายที่สามารถพิสูจน์ได้ตามจำนวนจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อกล่องเท่านั้น โดยผู้ส่งสินค้าจะต้องแสดงมูลค่าสินค้าให้แฟลชรับทราบ (แฟลชจะไม่รับผิดชอบหากมีการแจ้งมูลค่าสินค้าที่เป็นเท็จหรือแจ้งมูลค่าสินค้าที่สูงขึ้นจากจำนวนจริง)

(2) ในกรณีที่เกิดความล่าช้าสำหรับการจัดส่งผลไม้สดเกินกว่า 5 วันนับจากวันที่ส่ง และผลไม้สดเกิดความเสียหายหรือเน่าเสียเนื่องจากกระบวนการการขนส่งของแฟลช ผู้ส่งสินค้าประเภทผลไม้สดสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงต่อแฟลชได้ โดยการแสดงรูปภาพความเสียหายพร้อมใบเสร็จค่าสินค้า (ถ้ามี) หรือหากไม่สามารถจัดหาใบเสร็จค่าสินค้ามาแสดงได้ ทางแฟลชจะดำเนินการตรวจสอบละพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้จัดส่งตามราคาตลาด ณ วันที่เกิดความเสียหาย ทั้งนี้แฟลชจะรับผิดชอบตามกรณีที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่เกิน 2,000 บาทต่อกล่อง

หมายเหตุ :

(ก) รายละเอียดความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่มีผลใช้บังคับกับผลไม้ที่มีการแกะเปลือก ปลอกเปลือก ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ประเภทแปรรูปและเป็นสินค้าที่ถูกจำกัด โดยแฟลชจะชดเชยค่าเสียหายการส่งผลไม้แปรรูปเฉพาะในกรณีที่สูญหายเท่านั้น แต่จะไม่เกิน 2,000 บาทต่อกล่อง

(ข) แฟลชมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชดเชยค่าเสียหายได้ หากผู้ส่งพัสดุไม่ได้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่งผลไม้สด

(ค) สินค้าประเภทผลไม้สด ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมได้ (ยกเว้นประกันบรรจุภันฑ์ภายนอกเสียหาย)

(ง) เนื่องจากพัสดุประเภทผลไม้เป็นพัสดุเสียหายง่าย หากลูกค้าแก้ไขเวลาจัดส่งและส่งผลให้พัสดุผลไม้เน่าเสีย Flash Express ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

 3. สินค้าต้องห้าม

สินค้าต้องห้ามคือ สินค้าที่แฟลชไม่รับขนส่งโดยเด็ดขาด หากพบสินค้าดังกล่าว แฟลชจะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทหรือกฎหมายต่อไป และแฟลชจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายทุกกรณี

พัสดุต้องห้ามมีดังต่อไปนี้ :

3.1 สินค้าที่บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส เห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่ง (เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท และพนักงาน)

3.2 อาวุธ ยุทโธปกรณ์ หรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิด เช่น ปืน กระสุน ระเบิด ระเบิดดัดแปลง ปืนอัดลม ปืนยิงปลา ปืนบีบีกัน ปืนของเล่น วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ เช่น มีด ดาบ หอก ขวาน ยุทธภัณฑ์ เป็นต้น

3.3 สินค้าผิดกฎหมาย สินค้าหลีกเลี่ยงภาษี สินค้าลักลอบนำเข้า เช่น บุหรี่และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่หนีภาษี เป็นต้น สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายทางการค้า สิ่งของหรืออุปกรณ์การพนัน สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ รวมถึงเอกสารลับทางราชการ

3.4 ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ เช่น ฝิ่น (รวมถึงต้นฝิ่น ดอกฝิ่นและใบฝิ่น) มอร์ฟีน โคเคน เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ สารอีเฟดรีน สารแอมเฟตามีน ยาสูบ เป็นต้น

สำหรับสารเสพติดบางประเภทที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายในการห้ามรับส่ง หรือสามารถจัดส่งได้ สามารถตรวจสอบได้จากตารางข้อมูลด้านล่าง

3.5 สินค้าที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ สิ่งของหรือวัตถุใดๆที่ทำให้ราชวงศ์หรือศาสนาเสื่อมเสีย สื่อโฆษณาชวนเชื่อ รวมถึงวัตถุลามกอนาจารทุกชนิด เช่น หนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ โฆษณา ภาพยนตร์ เป็นต้น

3.6 วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น วัสดุติดไฟง่าย ดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด ดินปืน ของแข็งและของเหลวไวไฟ แก๊ส(ถังแก๊ส กระป๋องแก๊ส เตาแก๊ส) น้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ น้ำมันแล็คเกอร์ แบตเตอรี่ทุกประเภท ไฟแช็ก ฟอสฟอรัส กัมมะถัน ไม้ขีดไฟ น้ำมันเชื้อเพลิง สีน้ำมัน สิ่งของที่มีส่วนผสมของมีเทน เอทานอล ไฮโดรเจน ไนโตรเจน กระป๋องฉีดพ่นหรือกระป๋องสเปรย์ (อาจสังเกตได้จากสัญลักษณ์วัตถุไวไฟบนฉลากของสินค้า)

3.7 สารเคมีอันตรายและสารเคมีที่มีพิษทุกชนิด เช่น ไซยาไนด์ กรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดแมลง ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารทำละลายอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีอันตราย แทลเลียม สารหนู ไดคลอโรมิเทน เป็นต้น

3.8 สารกัมมันตรังสี หรือภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี เช่น โคบอลต์ พลูโตเนียม ยูเรเนียม เรเดียม ซีเซียม อิริเดียม เป็นต้น

3.9 ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีและวัตถุติดเชื้อประเภทต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในมนุษย์และสัตว์ เช่น วัตถุที่มีเชื้อจุลินทรีย์ สารแอนแทรกซ์ เชื้อโรคอันตราย ชุดตรวจโรคที่ใช้แล้ว รวมถึงของเสียทางการแพทย์ เป็นต้น

3.10 สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากสัตว์ ร่างกายมนุษย์ ชิ้นส่วนมนุษย์ เนื้อเยื้อ อวัยวะมนุษย์

3.11 เอกสารที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลทุกชนิด เอกสารทั่วไป และเอกสารที่ทางราชการออกให้ทั้งตัวจริงหรือสำเนา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร เอกสารสัญญา พินัยกรรม โฉนดที่ดิน กรรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

3.12 เอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล ทั้งธนบัตรและเหรียญ หุ้น พันธบัตร เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด ใบจำนำ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน สมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

3.13 สินค้าราคาสูง สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ เช่น เพชร ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ พระพุทธรูป วัตถุมงคล พระเครื่อง ไข่มุก อัญมณี วัสดุโลหะล้ำค่า เครื่องสังฆภัณฑ์ งานศิลปะ ภาพวาด โบราณวัตถุ ของสะสม เครื่องประดับเงิน หินมีค่า เป็นต้น

3.14 อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์ รวมถึงตัวอย่างสัตว์และพืช เช่น ตัวอย่างวิจัย ตัวอย่างเลือด ตัวอย่างปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่างๆ อุปกรณ์การทดลอง เป็นต้น

3.15 จดหมาย และไปรษณียบัตรทุกชนิด

3.16 สินค้าที่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง

 4. สินค้าที่ถูกจำกัด

สินค้าที่ถูกจำกัดคือ สินค้าเปราะบาง สินค้าเน่าเสียง่ายและปนเปื้อนง่าย กรณีสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมลูกค้าสามารถทำการส่งได้ แต่หากสินค้านั้นเสียหาย หมดอายุ หรือเน่าเปื่อย แฟลช เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในกรณีสินค้าสูญหายนั้นสามารถดำเนินการชดเชยได้ตามจำนวนจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท (สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันคุ้มครองพัสดุเพิ่มเติม หากสินค้าที่ถูกจำกัดสูญหายหรือเสียหาย ทางบริษัทชดเชยตามจำนวนจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท)

4.1 สินค้าที่ทำจากวัสดุเปราะบาง เช่น กระจก ขวดแก้ว จาน โคมไฟติดผนัง เครื่องเคลือบดินเผา หรือเซรามิก ชุดไฟรถหน้า-ท้าย หลอดไฟ สินค้าที่มีส่วนประกอบจากพลาสติก หรือสินค้าที่มีรูปทรงเฉพาะรูปทรงพิเศษ เป็นต้น

4.2 สินค้าประเภทเปราะบาง เช่น โทรทัศน์ เครื่องครัว เครื่องฉาย โคมไฟ โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก นาฬิกาแขวน เป็นต้น

4.3 สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่นกีตาร์ กล่อง อิเล็กโทน เป็นต้น

4.4 สินค้าประเภทอาหารทุกชนิด ขนม อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก หรืออาหารที่มีอายุการเก็บน้อยกว่า 5 วันรวมถึงอาหารที่ไม่สามารถระบุวันหมดอายุได้ จำเป็นต้องบรรจุสินค้าเหล่านี้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

4.5 สินค้าประเภทของเหลวทุกชนิดเช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

4.6 สินค้ามือสอง (สินค้าใหม่หรือสินค้าสินค้าที่ถูกใช้งานแล้ว และมีการขายต่อให้ผู้ซื้อคนใหม่)

 5. สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้

สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ คือ สินค้าที่สามารถจัดส่งได้แต่ แฟลช เอ็กซ์เพรส ไม่รับผิดชอบหากสินค้าดังต่อไปนี้ เกิดเสียหายหรือสูญหาย :

5.1 พืช ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น

5.2 ประเภทใบเสร็จต่างๆ บิลค่าสินค้า ใบเสร็จค่าสินค้าและบริการต่างๆ คูปองส่วนลด ตั๋วคอนเสิร์ต บัตรงานกิจกรรมต่างๆ

5.3 สินค้าประเภทอาหารสด หรืออาหารประเภทเน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสด อาหารสด ผักสดต่างๆเป็นต้น

5.4 สินค้าประเภทที่มีการใช้แล้ว (สินค้าที่ถูกใช้งานแล้ว แต่ไม่ได้มีการขายต่อให้ผู้ซื้อคนใหม่)

 6. มาตรฐานการเข้ารับงาน

6.1 นอกจากสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าจำกัดการส่งตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส สามารถปฎิเสธในรับ-ส่งพัสดุหรือยุติการนำจ่ายพัสดุต่างๆ ได้ดังนี้:

a. ไม่มีหลักฐานยืนตัวตนของผู้ส่งพัสดุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต (กรณีชาวต่างชาติ)

b. พัสดุที่ไม่ระบุข้อมูลของผู้ส่งหรือผู้รับอย่างชัดเจน หรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เช่น ชื่อ ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ถนน ตึก อาคาร ชั้น ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ-ผู้ส่ง

c. พัสดุที่ทางแฟลช พิจารณาเห็นควรว่าไม่เหมาะแก่การจัดส่งหรือมีการใช้บรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ไม่เหมาะสม และลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะแก้ไขการบรรจุภัณฑ์หรือการหีบห่อ

d. หากลูกค้าปฏิเสธคำร้องขอของพนักงานขนส่งในเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อทำการตรวจสอบสินค้าหรือการหีบห่อภายใน

e. ตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์พิเศษที่ทางแฟลช พิจารณาแล้วว่าอาจเป็นอันตรายต่อกระบวนการขนส่งหรือ อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของพนักงานขนส่ง

f. พัสดุที่ทางแฟลชพิจารณาจากมูลค่าหรือในทางการดำเนินงานแล้วไม่สามารถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ลูกค้าควรปฏิบัติติตามข้อบังคับดังนี้:

a. แจ้งรายละเอียดของสินค้าตามความจริง ทั้งประเภทของสินค้า ลักษณะทั่วไปของสินค้า การแพ็คหีบห่อ และระบุข้อมูลของผู้รับและผู้ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น ชื่อ ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ถนน ตึก อาคาร ชั้น ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ-ผู้ส่ง กรณีลูกค้าปกปิดข้อมูล หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ หรือแฟลช พบว่าสินค้าที่จัดส่งไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง หรือสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือความเดือดร้อนอื่นใดที่แฟลช อาจได้รับ ความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดนั้น ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น และหากกรณีบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส หรือบริษัทอื่นภายใต้สัญญาว่าจ้างขนส่งฯ (Supplier) ถูกกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเข้าตรวจสอบและเรียกร้องให้แฟลช เสียค่าปรับ หรือเกิดความเสียหายอื่นใดต่อแฟลช อันเนื่องมาจากการขนส่งพัสดุต้องห้าม พัสดุผิดกฎหมาย หรือกรณีปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น แฟลช เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหายอื่นใด (ถ้ามี) กับผู้ส่งพัสดุเต็มจำนวน

b. ตามลักษณะและประเภทของสินค้าที่ส่ง (โดยเฉพาะสินค้าที่เสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่าย) ผู้ส่งควรมีการป้องกันให้กับสินค้าอย่างเหมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการขนส่ง

c. ผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเงื่อนไขการรับพัสดุของแฟลชอย่างเข้มงวด และให้ความร่วมมือกับแฟลช เอ็กซ์เพรส หากมีการร้องขอในการเปิดตรวจสอบสินค้าและการบรรจุภัณฑ์ หากแฟลช พบว่าเป็นสินค้าของท่านเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าจำกัดการส่ง รวมไปถึงสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ สินค้าอันตราย รวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องกำกัดตามข้อกำหนดเงื่อนไขการรับพัสดุของแฟลช ทางแฟลชมีสิทธิ์ระงับการขนส่งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแฟลช หรือกฎหมายต่อไป สำหรับสินค้าดังกล่าวแฟลช เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิในการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับความคุ้มครอง

ระยะเวลาในการยื่นเคลม หากลูกค้าต้องการเคลมพัสดุเสียหาย ขาดหายหลังเซ็นรับพัสดุแล้ว ลูกค้าจะต้องยื่นเคลมภายใน 7 วันหลังเซ็นรับพัสดุชิ้นนั้น เช่น เซ็นรับพัสดุ วันที่ 1 เวลา 17:00 ลูกค้าต้องยื่นเคลมภายในวันที่ 8 เวลา 17:00

หมายเหตุ: สำหรับพัสดุที่เสียหายบางส่วน บริษัทจะชดเชยตามใบเสร็จตามจริง หากพัสดุที่เสียหายเป็นสินค้าต้องห้าม สินค้าจำกัดการส่ง บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย

ช่องทางการเคลม

หากพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สามารถส่งเอกสารเคลมผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นเคลมผ่าน APP

2. ยื่นเคลมผ่านลิ้งก์:https://user-ui.flashexpress.com/#/login

กรณีสินค้าเสียหาย ผู้แจ้งเคลมจะต้องเก็บสินค้าไว้จนกว่ากระบวนการพิจารณาเคลมจะเสร็จสิ้น หากได้รับอนุมัติการเคลมเรียบร้อย แฟลช เอ็กซ์เพรสมีสิทธิในการเรียกคืนพัสดุจากลูกค้าทุกกรณี

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนยื่นเคลมผ่าน APP

ไปที่ > เมนู ยื่นเคลม

ตัวอย่างหน้าจอ: https://www.flashexpress.co.th/call-center/apply-for-compensation

เอกสารประกอบการเคลม

กรณีสูญหาย

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

3. แชทแสดงการซื้อขาย หรือใบสำแดงมูลค่าสินค้า

4. รูปภาพของสินค้าที่สูญหาย

กรณีเสียหาย

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

3. แชทแสดงการซื้อขาย หรือใบสำแดงมูลค่าสินค้า

4. รูปภาพของสินค้าที่ได้รับความเสียหาย

5. รูปภาพการจัดวางเรียงสินค้าลงในกล่อง หรือรูปภาพจำลองการแพ็คสินค้า

6. รูปภาพของสภาพกล่องสินค้าภายนอกทั้ง 4 มุม ที่ได้รับความเสียหาย

กรณีขาดหาย

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

3. แชทแสดงการซื้อขาย หรือใบสำแดงมูลค่าสินค้า

4. รูปภาพของสภาพกล่องหรือซองสินค้าภายนอกทั้ง 4 มุม

5. รูปภาพหรือวิดีโอขณะแกะกล่องหรือซองดูสินค้าภายในกล่อง (ถ้ามี)

6. รูปภาพการชั่งน้ำหนักของกล่องหรือซองสินค้าที่ได้รับ

7. รูปของสินค้าที่ขาดหาย

ความรับผิดชอบของแฟลช เอ็กซ์เพรส

1. สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ซื้อบริการประกันคุ้มครองพัสดุไว้ ความรับผิดชอบของแฟลช เอ็กซ์เพรสในการจัดส่งพัสดุนั้นจะจำกัดเพียงกรณีเกิดความเสียหายและสูญหายโดยตรง ซึ่งมีมูลค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุ การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง  (สินค้าประเภทผลไม้สด ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมได้  **ยกเว้นประกันบรรจุภันฑ์ภายนอกเสียหาย)

2. สำหรับสินค้าที่ได้ซื้อความคุ้มครองพัสดุไว้ หากเกิดกรณีความเสียหายและสูญหายโดยตรง แฟลชจะทำการชดเชยความเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า โดยจะชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง (กรณีสินค้าอยู่ในกลุ่ม สินค้าที่ถูกจำกัด หากสูญหายหรือเสียหาย ทางบริษัทชดเชยตามจำนวนจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท)

มูลค่าสินค้า (บาท)ค่าคุ้มครองพัสดุ (บาท)
≤ 2,0005.-
2,001 – 3,0006.-
3,001 – 4,0007.-
4,001 – 5,0008.-
5,001 – 10,00020.-
10,001 – 20,00030.-
20,001 – 30,00050.-
30,001 ~ 50,00080.-

ประกันภัยในแคมเปญนี้ ดำเนินการโดย บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์  โบรกเกอร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ว00013/2556 รับประกันโดย บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

3. แฟลช เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

a. การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ ; การเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าที่จำกัด

b. สินค้าที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐแล้วมีการเสียหาย เช่นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพัสดุว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

c. แฟลช เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแฟลช เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าแฟลชได้ทราบแล้ว การกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่แฟลชไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง – ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับของ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย” ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม )

d. การสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น เช่น การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าให้ผู้อื่นเซ็นรับแทน (เพื่อน ยาม แม่บ้าน เป็นต้น)

e. ชดเชยค่าสินค้า สามารถยื่นชดเชย 1 ครั้ง/1 เลขพัสดุเท่านั้น หากบริษัทชดเชยค่าเสียหายสินค้านั้นแล้วจะไม่สามารถยื่นเคลมได้อีก

f. เวลาการยื่นเคลมไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้รับพัสดุได้รับพัสดุ

ค่าบริการต่างๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่งพัสดุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ Flash Express เว็บไซต์ https://www.flashexpress.co.th

พัสดุเก็บเงินปลายทาง COD

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการโอนเงิน COD คืนแก่ลูกค้า หากบริษัทตรวจสอบ และพบว่าการส่งพัสดุที่มีการเก็บเงินปลายทาง (COD) โดยลูกค้าเป็นการฉ้อโกง(ทุจริต) กับผู้สั่งสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสิทธิ์การโอนเงิน COD คืนให้กับลูกค้าทันที หากทราบถึงเหตุแห่งการทุจริตดังกล่าว

เงื่อนไขพัสดุที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ

1. ทุกการส่งพัสดุผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ข้อบังคับที่กรมศุลกากรได้กำหนดไว้

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากพัสดุเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย หรือผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งพัสดุ

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องการเปิดและตรวจสอบพัสดุ ทางเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ หากเจ้าหน้าที่ต้องการเปิดตรวจพัสดุโดยไม่จำเป็นต้องต้องแจ้งให้ผู้จัดส่งพัสดุหรือผู้รับพัสดุได้ทราบล่วงหน้า

4. ตามหัวข้อ 3 กรณีที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำการเปิดตรวจพัสดุของลูกค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ตามหัวข้อดังนี้

a. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากพัสดุเกิดความเสียหายในระหว่างการตรวจสอบ

b. พัสดุที่ถูกเปิดตรวจจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามประกันค่าคุ้มครองพัสดุ

c. พัสดุที่ถูกเปิดตรวจและโดนยึดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร ลูกค้าจะต้องเป็นคนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำแดงเอกสารหรือข้อมูลยืนยันนที่มาที่ไปของพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

d. พัสดุที่ถูดยึดและถูกปล่อยโดยกรมศุลกากร หากลูกค้าต้องการดำเนินการส่งไปไปยังปลายทางจะต้องทำการบุ๊คกิ้งและชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใหม่อีกครั้ง จากนั้นแฟลชจะเข้ารับพัสดุกับทางเจ้าหน้าที่และดำเนินการส่งต่อไปยังปลายทางต่อไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากบริการฯ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และแฟลช เอ็กซ์เพรสที่เกี่ยวกับบริการ จะอยู่ภายใต้บังคับของศาลไทย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แฟลช เอ็กซ์เพรสอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของแฟลช เอ็กซ์เพรสและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้บริการถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้แล้ว

กฎหมายที่บังคับใช้

1. ให้เงื่อนไขการซื้อความคุ้มครองฯ ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ผู้ส่งพัสดุ และ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยอมรับเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

2. หากจะต้องตีความข้อใดในเงื่อนไขการซื้อความคุ้มครองฯ ฉบับนี้ หรือเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของ แฟลช เอ็กซ์เพรส เป็นที่สุดเอกสารสำหรับการแจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหายกรณีสินค้าสูญหาย

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ