วิธีการตรวจสอบสิ่งของที่ฝากส่งได้อย่างไร ไปรษณีย์ไทย

บริการที่รองรับการตรวจสอบสถานะ

ลงทะเบียนใช้งาน ขนส่งเอกชน
ลงทะเบียนใช้งาน ขนส่งเอกชน
สอบถาม 0868883656 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
0868883656 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย
สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย
 • EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
 • eCo-Post ส่งประหยัดในประเทศ
 • Logispost ในประเทศ
 • EMS World ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
 • Courier Post ระหว่างประเทศ
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
 • พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 • Logispost ระหว่างประเทศ
 • ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ
 • E-packet ระหว่างประเทศ
 • เก็บเงินที่อยู่ผู้รับ (COD)
ขนส่งพัสดุด่วน
ขนส่งพัสดุด่วน
ไปรษณีย์เอกชน
ไปรษณีย์เอกชน1
ชุมพร
ชุมพร

สามารถตรวจสอบผ่านระบบ Track and Trace ใน https://www.paypointservice.com/tracking/
( ตลอด 24 ชั่วโม ง) หรือสอบถามผ่าน THP Contact Center 1545 (ในวันและเวลาทำการ)

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ