บริการธนาณัติออนไลน์ (MoneyPost)

บริการธนาณัติออนไลน์ (MoneyPost)

  • สามารถ Download Application ระบบให้บริการธนาณัติออนไลน์ผ่าน Internet บน App Store และ Google Play ไปใช้งานบน iPhone, iPAD, โทรศัพท์มือถือและ Tablet PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod
  • สามารถใช้งาน Application บน iPhone, iPad ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS ตั้งแต่ Version 4 ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Application บน โทรศัพท์มือถือ, Tablet PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod ตั้งแต่ Version 2.3 ขึ้นไป
  • ฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 20,000 บาท / ฉบับ และฝากส่งถึงผู้รับรายเดียวกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท / วัน

    คู่มือการใช้งานผ่านระบบโมบายสำหรับระบบการบริการธนาณัติออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต.pdf  


ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ