Drop Off Lazada Lex

Drop Off Lazada

รูปแบบการให้บริการ

การเป็นจุด Drop Off Point สำหรับสินคำของร้นค้า Lazada หรือแม่ก้าที่อยู่ในระมบ Lazada โดยมีรกของ
Lazada เข้ารับพัสดุที่ สาขา เพย์พอยท์ เซอร์วิส “หน้าร้านไม่ต้องรับภาระ ในการรับเงินชำระหรือต้องติดตามพัสดุ” ไม่ใช่ การรับส่งพัสดุทั่วไป

พื้นที่ที่ให้บริการ
กรุงเทพ และปริมณฑล
เงื่อนไขที่สามารถใช้บริการ
1.มีคนเฝ้าประจำ เพื่อรองรับการเข้ามารับพัสดของพนักงาน Lazada
2.มีกล้องวงจรปิด (สำคัญมาก ) 2 -3 มุมมอง เพื่อให้เห็นการงานในหน้าร้าน เห็นถึงขั้นตอนการรับและนำส่งพัสดุ
3.ต้องมีการเรียนรู้การใช้งานอย่างเกร่งกรัด
4.ต้องมีเครื่องแสกนบาร์โค๊ด
5.มีพื้นที่ ว่างประมาณ 2 x 3 เมตรสำหรับจัดเก็บ จัดเรียงพัสดุ ที่รับ แยกประเภทให้เรียบร้อย

สมัครสมาชิกใช้งาน เพย์พอยท์ เซอร์วิส ได้เลย

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ