อินทรประกันภัย

อินทรประกันภัยดีไหม เปรียบเทียบบริการและมาตรฐานอู่ในเครือ
สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจหาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ไม่แพงและพอมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง อินทรประกันภัยดีไหม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งฝากให้ลองพิจารณากันถึงความมีชื่อเสียง ความมั่นคง ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

อินทรประกันภัยดีไหม

 • อินทรประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2492 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ประกันภัยนิรภัย จำกัด และต่อมาในปี 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด โดยมีกลุ้มผู้ถือหุ้นใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต และในปี 2533 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 50 ล้านยาท เป็น 75 ล้านบาท และเป็น 100 ล้านบาทเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับเสี่ยงภัยสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของบริษัท เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทจาก บริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2535 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย เป็น อินทรประกันภัย ก็เพื่อต้องการให้ลูกค้าและประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้องเกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่บริษัทดำเนินการว่าเป็นธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการค้าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527 อย่างสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ในวันที่ 24 มีนาคม 2537
 • อินทรประกันภัย มีโครงสร้างคณะกรรมการที่แข็งแรง และมีขอบข่ายหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างดี มีผลิตภัณฑ์และบริการมากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อประกันภัยตามความต้องการลูกค้า รวมถึงงานบริการด้านรายชื่ออู่ซ่อม ศูนย์บริการ รายชื่อโรงพยาบาล ระบบสินไหมทดแทนต่าง ๆ
 • อินทรประกันภัยดีไหม เป็นบริษัทที่มีโอกาสในการร่วมช่วยเหลือสังคม CSR ตามโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น โครงการศรีอยุธยารวมใจ ถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ หรือ โครงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชน และโครงการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนให้แก่วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ และ นๆ อีกมามาย

รู้หรือไม่ : อินทรประกันภัย ในปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยเป็นมูลค่า 517,080 บาท ส่วนแบ่งตลาด 0.38% อัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ 507.23%

บริการของอินทรประกันภัย
อินทรประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยบริการทุกความเข้าใจอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่ากับบริการประกันภัยหลากหลาย คุ้มค่าทุกเงื่อนไข ด้านสินค้าด้วยกันหลายประเภทได้แก่ ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยอัคคีภัย, ประกันภัยทางทะเลและขนสง และ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • บริการเรียกร้องสินไหมรถยนต์
 • บริการเรียกร้องสินไหมอื่น
 • บริการเรียนร้องสินไหมทดแทน
 • บริการรายชื่ออู่สัญญา
 • บริการรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน อะไหล่แท้ มีคุณภาพ
 • บริการศูนย์รับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าถามตอบในเรื่องประกันภัย

ข้อดีบริษัทอินทรประกันภัย

 • เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงด้านการเงิน
 • เจ้าหน้าที่ประกันติดต่อง่าย
 • ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้คุณภาพ อะไหล่แท้
 • อู่ในเครือของทางบริษัท ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากทางบริษัททุกอู่ประกัน
 • บริการฉุกเฉินเรียกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการ
 • ราคาเบี้ยไม่แพง

ข้อด้อยบริษัทอินทรประกันภัย

 • ไม่มีบริการโทรแจ้งเตือนต่อภาษีรถยนต์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไม่ได้แจ้งข้อมูลให้ครบว่ามีบริการพิเศษอะไรบ้าง เช่นไม่แจ้งเรื่องสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เช่น มีบริการฉุกเฉินอะไรบ้าง

สรุปบริษัทอินทรประกันภัยดีไหม

 • ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ และ ประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคงทางการเงิน มีผลิตภัณฑ์และบริการรองรับความต้องการลูกค้าได้ดีระดับหนึ่ง รวมถึงมีอู่คู่สัญญาที่ได้อะไหล่แท้ มีคุณภาพ เทียเท่ามาตรฐานศูนย์ เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีช้าบ้างเป็นบางครั้ง มีบริการหลังการขายช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ส่งตรงถึงที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือเรื่องอุบัติเหตุ การเคลมให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ