ร้านกล่องไปรษณีย์

แนะนำเส้นทาง โลเคชั่น https://goo.gl/maps/zixkfEEEJbF2

รบกวนแอดไลน์ http://bit.ly/2Hnsqmu
คลิ๊กไลน์ @paypoint

มาจากทางแยกคีรี

มาจากทาง อ่างศิลา

จากเคอรี่สาขาพยาสัจจา

มาจาก โรงเรียน ชลชาย