หุ้มห่อถูกวิธี สิ่งของปลอดภัย ส่งถึงทันใจ

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในการหุ้มห่อสิ่งของ ที่ต้องการฝากส่งให้เหมาะสมกับสิ่งที่บรรจุภายใน และการจ่าหน้าถึงผู้รับให้ถูกต้อง จะช่วยให้ สิ่งของที่ฝากส่งถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัย รวดเร็วไร้อุปสรรคและประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยการลดความเสียหายต่อสิ่งของที่ฝากส่ง

จดหมายและสิ่งตีพิมพ์
การเลือกซองสำหรับการส่งจดหมาย หรือสิ่งตีพิมพ์ให้เหมาะกับ
ประเภทและน้ำหนักของสิ่งของที่ต้องการบรรจุ ซึ่งซองที่ ได้มาตรฐาน
มีทั้งซองแบบธรรมดาและซองแบบกันกระแทกและควรจ่าหน้าซอง ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ ทั้งของผู้รับและผู้ส่งให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้การรับฝาก
ส่งต่อ รวมถึงการคัดแยกด้วยเครื่องคัดแยกจดหมายและการนำจ่าย
ไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย
สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย
0868883656 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
0868883656 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
สมัครสมาชิกขนส่ง และ ไปรษณีย์ไทย
สมัครสมาชิกขนส่ง และ ไปรษณีย์ไทย

ซองที่ไม่สามารถนำมาบรรจุสิ่งต่างๆ เพื่อฝากส่งทางไปรษณีย์
• ซองที่เคยใช้ส่งทางไปรษณีย์มาแล้ว
• ซองที่มีร่องรอยของการเปิดออก และปิดผนึกใหม่
• ซองที่มีช่องเปิดไว้โดยสามารถล้วงเข้าไปหยิบของภายในได้
• ซองชนิดที่มีช่องกรุด้วยวัสดุใสที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ปณท กำหนด
• ซองหุ้มห่อที่จัดทำด้วยพลาสติกที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ปณท กำหนด

โหลดคู่มือ ลิ้ง

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ