Ninja Van – Drop Off / Shopee / Lazada

Ninja Van – Drop Off / Shopee / Lazada

Ninja Van Drop Off Shopee Lazada

รูปแบบการให้บริการ
เป็นจุด Drop Off สำหรับสินค้าของร้านค้า Shopee และ Lazada หรือแม่ค้าที่อยู่ในระบน Shopee
Lazada โดยมีรถของ Ninja Van เข้ารับพัสดุ เพย์พอยท์ เซอร์วิส”หน้าร้านไม่ด้องรับภาระ ในการรับเงินชำาร
หรือต้องติดตามพัสด” ไม่ใช่การรับส่งพัสดุอื่นทั่วไป
พื้นที่ที่ให้บริการ
กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล ทุกพื้นที่
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคดะวันออก กากตะวันออกเฉียงเหนือ กากเหนือ และภาคใต้ (บางพื้นที่บางอำเภอ)
เงื่อนไขที่สามารถใช้บริการ

 1. มีคนเฝ้าประจำ เพื่อรองรับการเข้ามารับพัสดของพนักงาน Ninja Van
 2. มีกล้องวงจรปิด (สำคัญมาก ) 2 -3 มุมมอง เพื่อให้เห็นการงานในหน้าร้าน เห็นถึงขั้นตอนการรับและนำส่งพัสดุ
 3. ด้องมีการเรียนรู้การใช้งานอย่างเกร่งกรัด
 4. ต้องมีเครื่องแสกนบาร์โค๊ด
 5. มีพื้นที่ ว่างประมาณ 2 x 3 เบตรสำหรับจัดเก็บ จัดเรื่ยงพัสดุ ที่รับ แยกประเภทพสดให้เรียบร้อย
  สิ่งที่ได้รับ
  สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน และธงญี่ปุ่น
  การใช้งาน
  ผ่านระบบโปรแกรมของทาง Ninja Van

  สมัครสมาชิกใช้งาน เพย์พอยท์ เซอร์วิส ได้เลย
ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ