Ninja Van

Ninja Van
– เข้ารับสินค้าพัสดุถึงหน้าบ้านตั้งแต่ชิ้นแรก
– สามารถเข้ารับสินค้าขนาดกล่อง (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 200 เซนติเมตร และ ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม

เงื่อนไขการให้บริการ Ninja Van
– พิมพ์ใบปะหน้า และแปะลงบนกล่องพัสดุ
– สร้างรายการและชำระเงินก่อน 11.00 น. จะเข้ารับสินค้าในวันเดียวกันแต่ไม่เกิน 18.00 น. หากหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้ารับสินค้าในวันถัดไป
– หากขนาดพัสดุมีขนาดเกินกำหนด จะมีการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งเพิ่มเติมภายหลัง

หมายเหตุ:
– กรณีน้ำหนักจริงพัสดุมากกว่า 35 กก.
– จะมีการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งเพิ่มเติมภายหลัง ในอัตตราเพิ่มเติม 30 บาท ต่อ กก.
– ส่งถึงปลายทางภายใน 1-2 วัน สำหรับปลายทางกรุงเทพฯ,ปริมณฑล, ภาคกลาง,  ตะวันออก, ตะวันตก/ สำหรับปลายทางต่างจังหวัดอื่นๆหรือพื้นที่ห่างไกล ภายใน 2-4 วันทำการ ไม่รวมวันที่รับของและวันหยุด
โดยพื้นที่ต้นทางเข้ารับกรุงเทพฯ,ปริมณฑล, ภาคกลาง,  ตะวันออก, ตะวันตก เข้ารับ ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ และพื้นที่ต้นทางเข้ารับ เหนือ ใต้ อีสาน เข้ารับจันทร์-เสาร์ (หากพื้นที่เข้ารับเป็นอำเภอเมือง เข้ารับทุกวัน)
– พื้นที่ห่างไกลและหมู่เกาะ จะมีค่าบริการเพิ่ม 50 บาทต่อกล่อง
หากสินค้ามีการตีคืน ขนส่ง
Ninja Van  ไม่คิดค่าบริการตีคืนพัสดุ

นินจาแวน 18
ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ