ทำอย่างไรให้ใช้เครื่องเคลือบบัตรได้ยาวนาน

1.ใช้พลาสติกเคลือบบัตรที่ได้มาตรฐานเพื่อรักษาลูกยางและอุปกรณ์
2.ควรตั้งความร้อนให้พอเหมาะกับความหนาของพลาสติกเคลือบบัตรเพื่อให้ชุดทำความร้อนไม้ต้องทำงานหนักเกินความจำเป็น
3.ควรรอให้เครื่องร้อนได้ระดับที่เหมาะสมกับความหนาของพลาสติกที่จะเคลือบก่อน

ทำอย่างไรเมื่อพลาสติกเคลือบบัตรติดในเครื่องเคลือบ

 1. ปิดสวิทซ์ Power หรือ Motor On/Off
 2. ถอดปลั๊กแล้วรอให้เครื่องเย็นลงจึงเปิดฝาครอบเครื่องออก
 3. ตรวจดูว่าพลาสติกติดอยู่ตรงส่วนใดของเครื่อง (ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณลูกยางความร้อน)
 4. เมื่อเจอตำแหน่งพลาสติกติดอยู่ค่อยๆใช้มือดึงออกอาจเสียบปลั๊กอีกครั้งเพื่อเปิดสวิทซ์ให้มอเตอร์ทำงานหมุนลูกยางขึ้นมาจะได้สะดวกต่อการดึงพลาสติกที่ติดอยู่ออก
 5. เมื่อดึงพลาสติกออกแล้วให้ตรวจดูว่ามีคราบกาวติดอยู่บนลูกยางหรือไม่ถ้ามีให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันสนค่อยๆเช็ดออก

ข้อห้าม

 1. อย่าใช้คัดเตอร์กรีดตัดไปที่พลาสติกเคลือบที่ติดอยู่ตรงลูกยางเพราะหากพลาดโดนลูกยางจะทำให้ลูกยางเสียทันที
 2. ถ้าพลาสติกเคลือบบัตรติดอยู่ในเครื่องเป็นเวลานานจนไหม้ไปถึงลูกยางควรส่งเครื่องให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบไม่ควรซ่อมด้วยตนเอง

ข้อแนะนำ
เพื่อลดปัญหาในการใช้เครื่องเคลือบบัตรควรปฏิบัติดังนี้

 1. ศึกษาคู่มือ, วิธีการใช้เครื่อง, การตั้งอุณหภูมิให้ละเอียด
 2. เมื่อเลิกใช้งานให้ปรับอุณหภูมิลงต่ำสุด (Cold) ทิ้งไว้10 นาที ก่อนปิดสวิทซ์ Power
 3. เลือกใช้เครื่องเคลือบบัตรและพลาสติกเคลือบบัตรที่มีคุณภาพโดยดูได้จากผู้จำหน่ายที่มีประสบการณ์และมีการรับประกันดูแลอย่างดี
 4. อย่าใช้พลาสติกเคลือบบัตรที่ตัดเองเข้าในเครื่องเคลือบบัตรเพราะขอบกาวจากการตัดเองจะไปเกาะที่ลูกยางความร้อนทำให้เคลือบได้ไม่สม่ำเสมอและลูกยางอาจไหม้ได้
 5. การสอดพลาสติกเคลือบเข้าเครื่องเคลือบให้สอดจากด้านที่ซีลหัวเท่านั้น
Call Now Button