กระบอกโปสเตอร์ไปรษณีย์

กระบอกโปสเตอร์ 2 นิ้ว X 65 เซนติเมตร ราคาพร้อมฝา
กระบอกโปสเตอร์ 2 นิ้ว X 65 เซนติเมตร ราคาพร้อมฝา

.


กระบอกโปสเตอร์ 2 นิ้ว X 65 เซนติเมตร ราคาพร้อมฝา

1- 10 ชิ้น ราคาต่อชิ้น 20 บาท
10-50 ชิ้น ราคาต่อชิ้น 17 บาท
50-100 ชิ้น ราคาต่อชิ้น 16 บาท
100 ชิ้น ขึ้นไป ราคาต่อชิ้น 15 บาท

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ