สิ่งของต้องห้าม ฝากส่งกับ Flash Express นั้น มี 15 ประเภท

สิ่งของต้องห้าม ฝากส่งกับ Flash Express นั้น มี 15 ประเภท ดังนี้

      สินค้าที่ Flash Express เห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่ง : ข้อนี้อาจฟังแล้วดูคลุมเครือ อะไรกันหว่า คล้ายๆกับคำว่า “ขึ้นอยุ่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่” แต่ไม่ต้องกังวลขนาดนั้น หลักๆที่มีการปฎิเสธการรับสินค้าหรือจัดส่งสินค้านั้น สหเหตุหลักคือสภาพของบรรจุภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือ ไม่อยู่ในสภาพที่จัดส่งสินค้าได้ตามปกตินั้นเอง หากได้รับการแก้ไขก็สามารถจัดส่งได้ตามปกติเลย

      อาวุธทุกชนิด : ปืน ชุดกระสุน ระเบิด วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ ยุทธภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งของพวกนี้บุคคลทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือ ต้องมีเงื่อนไขหรือใบอนุญาตในการครอบครอง ส่งกับ Flash Express ไม่ได้นะจ๊ะ

      สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย : สื่อลามกอนาจาร และรวมถึงมีผลต่อความมั่นคงของชาติและสังคม ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ และหมายความรวมถึงวัตถุลามกอนาจาร เป็นต้น

      วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดทุกชนิด : แน่นอนว่าวัสดุ หรือ วัตถุประเภทนี้จะมีความเสี่ยงที่สูงมากๆ ทั้งในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น วัสดุติดไฟ ดินปืน ประทัด ของเหลวไวไฟ แก็ส ของแข็ง น้ำมัน น้ำมันแลคเกอร์ ไฟแช็ก ถังแก็ส ฟอสฟอรัส กำมะถัน ไม้ขีดไฟ กระป๋องฉีดพ้นหรือกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

      สารชีวเคมี : สำหรับคนธรรมดาอยู่เราคงฟังดูแล้วรู้สึกน่ากลัวไม่น้อย ใช่แล้วครับ มันมีผลต่อสุขภาพมนุษย์จริงๆ และก่อให้เกิดการระเบิดได ไม่ว่าจะเป็น กรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก ตัวทำละลายอินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืช ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารเคมีอันตราย เป็นต้น ก็น่ากลัวอยู่ดีแหละ

      ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี : ข้อนี้น่าจะต้องห้ามส่งแหละ เนื่องจากเป็นวัตถุที่มีความอันตราย จึงต้องมีวิธีการจัดส่ง หรือ ดูแลจากเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง เพื่อป้องการการรั่วไหลของกัมมันตรังสี ขนส่งทั่วไปไม่รับนะ เช่นยูเรเนียมโคบอลต์ เรเดียม พลูโทเนียม เป็นต้น

      สารเคมีที่มีพิษสูง : ข้อนี้ก็เช่นกัน อันตรายต่อมนุษย์ ควรขนย้ายโดยผู้เชี่ยวชาญ ขนส่งทั่วไปไม่รับจัดส่งน๊า เช่น แทลเลียม ไซยาไนด์ สารหนู เป็นต้น

      ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด : อันนี้ทุกคนรู้กันเป็นอย่างดี แค่ชื่อก็ผิดแล้ว ผิดกฎหมายแน่ๆ หมายความรวมถึงสารตั้งต้นต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดด้วนเช่นกัน

      ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีประเภทต่างๆและวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ : เช่น สารแอนแทรกซ์ เชื้อโรคอันตราย รวมถึงของเสียทางการแพทย์ เป็นต้น สิ่งนี้สามารถพราก ชีวิตผู้คนได้เลยแหละ

      สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์ : ข้อนี้ถือว่าทุกขนส่งปฎิเสธการรับการจัดส่งเหมือนๆ กัน เนื่องจากระบบขนส่งทั่วๆไป ไม่ได้ออกแบบหรือมีระบบที่รองรับการจัดส่งสิ่งมีชีวิต และ ร่างกาย เนื้อเยื่อ หรือ ชิ้นส่วนมนุษย์ นะเออ

      สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ : เอกสารลับทางราชการ สินค้าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สินค้าผิดกฎหมาย ลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ รวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องจำกัด

      เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ : เอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร เอกสารสัญญา พินัยกรรม และฉโนดที่ดิน เป็นต้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีความสำคัญเป็นการเฉพาะทั้งในด้านกฎหมาย และข้อมูลส่วนตัว ส่งไป ส่งมามั่วๆไม่ได้นะ

      เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน : เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเช็ค ธนบัตร ตั๋วเงิน ใบจำนะ เป็นต้น เหตุผลคล้ายๆกับข้อบน แต่มีบางขนส่งรับเอกสารลักษณะนี้ เช่นกัน

      สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทด แทนได้ : สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ของมีค้า โบราณวัตุ เป็นต้น

      อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์ รวมถึงตัวอย่างสัตว์และพืช : รวมทั้ง ตัวอย่างเลือด ตัวอย่างปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่างๆ เป็นต้น

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ