วิธีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ปี63

1.จะต้องเป็น รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เท่านั้น
2.รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ อายุต้องไม่เกิน 7 ปี หากเกินไม่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ต้องไปต่อเองที่ขนส่ง
3.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุต้องไม่เกิน 5 ปี หากเกินไม่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ต้องไปต่อเองที่ขนส่ง
4.รถที่จะต่อภาษีออนไลน์ เป็นรถที่ทะเบียนจังหวัดใดก็ได้
5.รถที่ค้างชำระภาษีจะต้องไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน เท่านั้นหากเกินไม่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ต้องไปต่อเองที่ขนส่ง

เข้าเว็บไซค์ eservice.dlt.go.th

ขั้นตอนการปริ้น กรมธรรม์ต่ออายุ ภาคสมัครใจ กันชน

วิธี พิมพ์ กรมธรรม์ ต่ออายุ กรมธรรม์ภาคสมัครใจ ประเภท 3,2+,3+ ออนไลน์ ตัวแทนเอเชียออนไลน์ รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ

ปรัชญา ชาติมนตรี

27/05/2021

วิธี ต่ออายุ กรมธรรม์ภาคสมัครใจ ประเภท 3,2+,3+ ออนไลน์ ตัวแทนเอเชียออนไลน์ รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ

ขั้นตอนการปริ้น กรมธรรม์ ประเภท 2กันชน,3กันชน กันชน
เอเชียประกันภัย ขั้นตอนการปริ้น กรมธรรม์ ภาคสมัครใจ ประเภท 2กันชน,3กันชน ตัวแทนศูนย์ออนไลน์

ปรัชญา ชาติมนตรี

27/05/2021
ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ