โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Siam ID

Siam ID (โปรแกรม Siam ID อ่านบัตรประชาชนไทย ฟรี) โปรแกรมไทย (Thai Software)

สอบถาม 0868883656,0890955349 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
สอบถาม 0868883656,0890955349 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT

ดาวน์โหลดโปรแกรม Siam ID (ชื่อเดิม Thai National ID Card Reader)
อ่านบัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ด ใช้เพื่อการอ่านข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชน นำมาใช้งานโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลเอง

นำมาใช้งานต่อได้เลยทันที ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ (Human Error) ในการพิมพ์ผิด ลืมใส่ ลืมคีย์ข้อมูล เป็นต้น สามารถใช้งานได้เลย
โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูล อาทิเช่นข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุลเจ้าของบัตร วันเกิด ที่อยู่ และอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่บนหน้าบัตรประชาชน

โหลดโปรแกรมโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนไทย
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนไทย
สอบถาม 0868883656,0890955349 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
สอบถาม 0868883656,0890955349 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ